Uchwały 2019-2023

Załącznik do uchwały Nr 4/III/2019 – Sprawozdanie z realizacji „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku”  za okres od 30.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Uchwała Nr 4/III/2019 z dn 25-06-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku”

Uchwała Nr 3/I/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wyboru Sekretarza Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock

Uchwała Nr 2/I/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock

Uchwała Nr 1/I/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock