I Lotna Szkoła Rad Seniorów w Górze Kalwarii

5 października 2016 w Górze Kalwarii odbyła się I Lotna Szkoła Rad Seniorów województwa mazowieckiego, organizatorem była Fundacja Zaczyn wraz z Radą Seniorów Góry Kalwarii Naszą serocką RS reprezentowali: Elżbieta Dygasiewicz, Zdzisław Hirsz i Stefan Woźniak

Każdy nowy dzień w naszej rzeczywistości niesie kolejne wyzwania a tempo następujących przemian w tej rzeczywistości wymusza proces ciągłego uzupełniania wiedzy.

Program spotkania umożliwił uczestnikom zapoznać się i następującymi zagadnieniami:

    1. Polityka Senioralna Państwa 2016 którą przedłożył Prezes Fundacji Zaczyn Pan Przemysław Wiśniewski
    2. Budżet Rad Seniorów – gdzie szukać finansowania? Sposób pozyskiwania środków omówił Michał Landowski – Animator Miejskiej Rad Seniorów w Pruszkowie a praktyczne sposoby pozyskiwania środków na działalność własnej Rady przedstawił Krzysztof Łebkowski – Przewodniczący Rady Seniorów w Zielonce.
    3. Prezentacja projektu „Zauważeni” – założenia projektu i jego cel omówił Przemysław Wiśniewski.

W tym miejscu chcemy zaznaczyć iż na trenie naszej Gminy dwie placówki oświatowe już przystąpiły do realizacji tego projektu.

Informacja nie jest wiedzą , to doświadczenie i praktyka czynią ja taką, dlatego organizatorzy zorganizowali warsztaty by pod okiem trenerów przećwiczyć praktycznie n/w zagadnienia:

  • Skuteczna koordynacja zróżnicowanego zespołu.
  • Skuteczne negocjacje.
  • Skuteczny dostęp do informacji publicznej.

Oceniając I Lotną Szkołę Rad Seniorów ze oprócz poszerzenia naszej wiedzy dotyczącą szeroko rozumianej problematyki senioralnej to także możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń i poglądów z przedstawicielami rad  na Mazowszu.
Wiedzy nigdy dość dlatego też wyrazy podziękowania dla Fundacji Zaczyn za doskonałą porcję wiedzy a Przewodniczącej Rady Seniorów Górze Kalwarii Pani Elżbiecie Banasik serdeczne podziękowania za doskonałą organizację i okazanie osobistej sympatii członkom naszej Rady. [ed,zh]