sasiedzi

27.05.2022 – Europejski Dzień Sąsiada

27 maja 2022 obchodzimy Dzień Sąsiada

Europejski Dzień Sąsiada, fr. Fête des voisins, ang. European Neighbours’ Day – święto obchodzone w ostatni piątek maja z inicjatywy European Federation of Local Solidarity (EFLS, Europejskiej Federacji dla Lokalnej Solidarności). Pierwsze obchody odbyły się w Paryżu w 2000 roku.

Dzień jest obchodzony w ponad 30 krajach europejskich, w tym 27 z UE, a także w Kanadzie.

Jest to największe święto społeczności lokalnych w Europie, objęte patronatem Komisji Europejskiej i wspierane przez Komitet Regionów. W 2008 roku Dzień Sąsiada został włączony w obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

W 2007 roku w obchodach uczestniczyło już 7 mln ludzi z ponad 700 miast i organizacji z 28 krajów, a w 2008 – 8 mln ludzi z 800 miast i organizacji całej Europy.

W obchodach, od 2007 roku, uczestniczy również kilkanaście miast z Polski, m.in: Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Warszawa, Wisła i Wrocław (w 2008 uroczystości odbyły się w Polsce w 1. sobotę czerwca).

W tym dniu są organizowane festyny, konkursy i zabawy. Idea, która narodziła się w Paryżu w 1999 r. (akcja „Dzielnice bez obojętności”) staje się coraz bardziej popularna w Europie. Raz w roku zachęca się mieszkańców do spotkań z sąsiadami, po to, by spokojnie porozmawiać, lepiej się poznać, poczęstować domowym wypiekiem.

Organizatorzy – władze miejskie mają nadzieję, że wspólne świętowanie Europejskiego Dnia Sąsiada to początek autentycznych i trwałych więzi i otwartości na innych.