31 sierpnia 2018 r. uczciliśmy pamięć poległych w II wojnie światowej

31 sierpnia o godzinie 16.00 spotkaliśmy się na serockim rynku, aby przypomnieć rocznice agresji Niemiec (1 września) i Związku Radzieckiego (17 września) na Polskę oraz rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.
W uroczystości upamiętniającej 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 38. rocznicę porozumień sierpniowych wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, Centrum Szkolenia i Łączności i Informatyki w Zegrzu, Rady Seniorów, Klubu Aktywnego Seniora i Serockiej Akademii Seniora oraz delegacje nauczycieli i uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy.(sw)

Kampania wrześniowa.
Wojna wybuchła 1 września 1939 po ataku III Rzeszy w porozumieniu ze Związkiem Radzieckim. Pierwszy etap wojny, nazywany wojną obronną Polski lub tradycyjnie w piśmiennictwie kampanią wrześniową, rozpoczął o godzinie 4:37 atak Niemców i w jego następstwie wysadzenie przez polskich żołnierzy 2 Batalionu Strzelców mostów w Tczewie (Obrona mostów tczewskich).

Następnie o 4:40 nalot na Wieluń, przeprowadzony przez eskadrę 4 Floty Powietrznej feldmarszałka Wolframa von Richthofena, a zaraz po nim ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez pancernik „Schleswig-Holstein” i agresja wzdłuż całej granicy niemiecko-polskiej zgodnie z dyrektywami „Fall Weiss”.

W chwili wybuchu wojny Polska miała zawarty układ sojuszniczy z Francją z 1921 roku, układ sojuszniczy z Wielką Brytanią z 25 sierpnia 1939 roku oraz sojusz z Rumunią (obowiązujący jednak tylko w przypadku ataku ze strony Związku Radzieckiego). Niemcy były powiązane paktem antykominternowskim z Japonią i Włochami, tzw. paktem stalowym z Włochami oraz układem ze Związkiem Radzieckim (pakt Ribbentrop – Mołotow) z 23 sierpnia 1939 roku, który de facto dzielił Europę Środkową na strefy wpływów obu państw i dawał Niemcom wolną rękę w wojnie z Polską.

Formalnie wojna nabrała charakteru światowego z chwilą wypowiedzenia jej Niemcom przez Wielką Brytanię i Francję 3 września 1939. Wraz z Wielką Brytanią do wojny przystąpiły Indie i główne państwa Wspólnoty Brytyjskiej (dominia brytyjskie): Australia i Nowa Zelandia (3 września), ZPA (6 września) i Kanada (10 września).
Oficjalnie po stronie Niemiec do wojny nie przyłączyły się na tym etapie jednak ani Włochy, ani Japonia. Neutralność zachowały Węgry[5] i Rumunia. Do niemieckiego ataku na Polskę przyłączyła się natomiast Słowacja (siłami armii „Bernolák”, która w liczbie 50 tys. żołnierzy wkroczyła do Polski kilka godzin po Niemcach), która była wówczas protektoratem Niemiec.