78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, w południe, na serockim rynku uczciliśmy zamordowanych w radzieckich obozach śmierci. W Apelu Pamięci udział wzięła Kompania Honorowa z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, przedstawiciele i delegacje policji, wojska, samorządu, stowarzyszeń, harcerzy, szkół i Rady Seniorów oraz instytucje i mieszkańcy miasta i gminy Serock. Po wzruszającej części artystycznej i Apelu Pamięci złożone zostały wieńce i kwiaty przy tablicy upamiętniającej poległych i pomordowanych za ojczyznę.

zdjęcia: ref.KS-UMiG Serock, Ewa Jasik, Maria Wal, Stefan Woźniak

 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony przez Sejm w 2007 r., w dokumencie czytamy: „W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.” Prawda o zbrodni katyńskiej ukrywana była przez ponad 50 lat.
13 kwietnia 1943 roku Niemcy podali informację o odkryciu masowych grobów w katyńskim lesie i dokonanej przez ZSRR zbrodni. Związek Radziecki utrzymywał jednak, że eksterminacja polskich jeńców dokonana została przez hitlerowskie Niemcy. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Polski Wojciechowi Jaruzelskiemu pierwsze dokumenty dotyczące mordu.
Wiosną 1940 roku NKWD, na mocy uchwały Biura Politycznego KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii, wymordowało 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę. Wśród zabitych są oficerowie Wojska Polskiego, urzędnicy, profesorowie, lekarze, nauczyciele, artyści. Elita narodu. Jeńcom strzelano w tył głowy. Ofiary grzebano w zbiorowych mogiłach m.in. w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje.
Od 30 listopada 2004 r. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi śledztwo w sprawie Zbrodni Katyńskiej (sygn. S 38/04/Zk) tj. zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, zabójstwa nie mniej niż 21 768 obywateli polskich. Na stronie internetowej Instytutu czytamy: „Jego celem jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym między innymi imienne ustalenie wszystkich obywateli polskich – ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustalenie nieznanych dotąd miejsc ich kaźni i pochówku, sporządzenie pełnej listy osób, którym w niniejszym postępowaniu przysługują prawa pokrzywdzonych (…)”.

tekst: Referat Komunikacji Społecznej