2019-12-05 a09
2019-12-05 a10
2019-12-05 a11
2019-12-05 a12
2019-12-05 a01
2019-12-05 a02
2019-12-05 a03
2019-12-05 a04
2019-12-05 a05
2019-12-05 a06
2019-12-05 a07
2019-12-05 a08

80 rocznica wypędzenia żydowskich mieszkańców Serocka

5 grudnia 2019 r. (czwartek) godz. 12:00 – Centrum Kultury i Czytelnictwa

  • prelekcja S. Jakubczaka pt. „Zagłada świata serockich Żydów”
  • występ pn. „Hava Nagila” w wykonaniu Stowarzyszenia Miłośników Skubianki „SMS”
  • odsłonięcie płyty pamiątkowej na serockim rynku

Już pierwsze dni II wojny światowej przyniosły mieszkańcom Serocka tragiczne wydarzenia – kilkudziesięciu Żydów ukrytych w piwnicach kamienicy Rozenberga zginęło w wyniku bombardowania przez wojska niemieckie. Żydów dotknęły też represje w formie: aresztowań, wysiedlania i nakładanie kontrybucji. Następowały grabieże i rabunki mienia żydowskiego i polskiego.
Główna akcja wysiedleńcza żydowskich mieszkańców Serocka odbyła się 5 grudnia 1939 r. O świcie hitlerowcy wypędzili ich z domów, ustawili na rynku oraz sąsiednich ulicach Kościuszki i Listopadowej, a następnie pieszo pognali blisko 2500 osób do Nasielska. Część osób słabszych i starszych zginęła po drodze, m.in. rabin Icchak Morgenstern. Z Nasielska wywieziono ich do Białej Podlaskiej, Łukowa, Kocka i Międzyrzecza. Duża grupa trafiła później do getta w Legionowie. Większość zginęła w obozie zagłady w Treblince a wojnę przeżyło około 100 osób.

5 grudnia 2019 roku obchodziliśmy w Serocku 80. rocznicę tej największej akcji wysiedleńczej, która dotknęła Serock i jego mieszkańców. Spotkaliśmy się aby wspomnieć tych, którzy na zawsze opuścili nasze miasto.

W obchodach 80. rocznicy wypędzenia żydowskich mieszkańców Serocka przez Niemców udział wzięli: rabin Jehoszua Ellis – reprezentujący Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, Rzecznik Prasowy Ambasady Izraela pan Michał Sobelman, który wystąpił w imieniu Ambasadora Izraela Pana Alexandra Ben Zvi; pan dr hab. Jacek Emil Szczepański – Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie, pan Piotr Kosiak – doradca premiera Jarosława Gowina oraz licznie przybyła młodzież szkolna wraz z nauczycielami i mieszkańcy.

Okolicznościowe wypowiedzi naszych gości poprzedziły krótkie wystąpienia gospodarzy spotkania: pana Artura Borkowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Serock, oraz pana Mariusza Rosińskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku

Cenną lekcją historii w dalszej części spotkania była prelekcja dr. Sławomira Jakubczaka pt. „Zagłada świata serockich Żydów”, w której odniósł się do różnych aspektów życia społeczności żydowskiej i polskiej w Serocku począwszy od epoki napoleońskiej. Wspominał znaczące postaci, wydarzenia i miejsca, których pamięć przywołujemy np. w serockiej Izbie Pamięci czy wydawnictwach historycznych.

Na zakończenie spotkania w sali widowiskowej CKiC obejrzeliśmy fragment spektaklu „Hava Nagila” przygotowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Skubianki „SMS”, który został zrealizowany dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie pod kierunkiem Joanny Folwarskiej. Wzruszający występ znanego serocczanom stowarzyszenia został nagrodzony wielkimi oklaskami.

Zwieńczeniem rocznicowego wydarzenia było odsłonięcie na serockim rynku płyty upamiętniającej wypędzenie społeczności żydowskiej przez Niemców z Serocka 5.12.2019, Okolicznościową modlitwę odmówił i odsłonięcia płyty dokonał rabin Jehoszua Ellis. Uroczystość odbyła się przy dźwiękach piosenki Miasteczko Bełz – pięknie wykonanej przez Anię Malinowską oraz pozostałych członków Stowarzyszenia SMS

Dziękujemy Państwu serdecznie za udział w uroczystościach.

Referat Komunikacji Społecznej UMiG Serock

Więcej zdjęć na serock.pl