Bal integracyjny z okazji Dnia Seniora

Ostatnim punktem Dnia Seniora był bal integracyjny w Zajeździe Pauza, na którym duża grupa uczestników spotkania wraz z zaproszonymi gośćmi bawiła się w znakomitej i swobodnej atmosferze. Za tę niezapomnianą, wspaniałą atmosferę serdecznie dziękujemy: naszym gościom, przyjaciołom z Nasielska i Góry Kalwarii oraz wszystkim uczestnikom balu.


Korzystając z okazji, Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock serdecznie dziękuje Cukierni „Pychotka” za ofiarowane słodkości, załodze Zajazdu Pauza za bardzo miłą obsługę i pyszne potrawy, Fundacji Zaczyn oraz anonimowemu darczyńcy.

(sw)

Fotografie: Ewa Jasik i Stefan Woźniak