Będzie światłowód w Serocku!

Szanowni Państwo,
Internet stał się już częścią naszego codziennego życia. Korzystamy z niego praktycznie wszyscy i coraz częściej, co sprawia, że potrzebujemy dostępu do coraz szybszych usług.

Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności oraz działania zainicjowane na przełomie 2016 roku zwiększające dostępność infrastruktury szerokopasmowej, Urząd Miasta i Gminy w Serocku oraz Orange Polska rozpoczęli współpracę w celu budowy sieci światłowodowej. Nawiązana współpraca będzie miała znaczący wpływ na proces inwestycyjny oraz terminy realizacji sieci światłowodowej, których rozpoczęcie planowane jest na 2018 rok. Orange Światłowód zapewni mieszkańcom Internet o imponującej prędkości 300 Mb/s, bogatą ofertę telewizji i telefonię najwyższej jakości.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap inwestycji obejmie 350 punktów adresowych skupionych w centrum Serocka. W drugim etapie, obejmującym blisko 1900 gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta i Gminy Serock oraz 5 szkół, Orange skorzysta z dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem sieci dostępna jest na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/obszar_3_1_14_29_28.pdf.
Planowany zakres inwestycji został przedstawiony w postaci mapy, którą udostępniamy poniżej.

Na ostateczną decyzję o realizacji przyłączy światłowodowych wpływ będą miały deklaracje mieszkańców potwierdzające zainteresowanie szerokopasmowymi usługami. Zapraszamy do wypełnienia załączonej deklaracji a następnie wrzucenie papierowej wersji do jednej z urn znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1. Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21
2. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35
3. Biblioteka w Serocku, ul. Tadeusza Kościuszki 15
4. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, ul. Tadeusza Kościuszki 15
5. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, ul. Pułtuska 47
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – ul. A. A. Kędzierskich 2
7. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21
8. Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku, ul. Nasielska 21
9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku, ul. Tadeusza Kościuszki 15
lub przesłanie skanu deklaracji na adres:cyfrowyserock@orange.com.

W każdej chwili, można także zadzwonić na dedykowaną infolinię 800 606 606 i przekazać swoje zgłoszenie telefonicznie.

Poznaj Internet z najlepszej strony
Orange planuje przeprowadzić darmowe szkolenia dotyczące Internetu. Chętni dowiedzą się, jak robić zakupy w sklepach internetowych i jak sprzedawać w nich własne produkty. Specjaliści opowiedzą również, jak podnosić własne kwalifikacje i szukać pracy przez Internet oraz jak korzystać z bankowości elektronicznej i z usług administracji publicznej.

Deklaracja do pobrania TUTAJ
List intencyjny.pdf

Mapa.pdf