2022-09-10 _12.21.59
2022-09-10 _12.21.53
2022-09-10 _12.21.45
2022-09-10 _12.11.41
2022-09-10 _11.59.47
2022-09-10 _11.48.09
2022-09-10 _11.47.59
2022-09-10 _11.38.03
2022-09-10 _11.37.48
All-focus
All-focus
2022-09-10 _12.32.28
2022-09-10 _12.31.05
2022-09-10 _12.30.31
2022-09-10 _12.30.27
2022-09-10 _12.29.59
2022-09-10 _12.29.08
2022-09-10 _12.28.54
2022-09-10 _12.28.49
2022-09-10 _12.28.21
2022-09-10 _12.28.18
2022-09-10 _12.27.07
2022-09-10 _12.22.28
2022-09-10 _12.22.12

Biała sobota

W dniu 10 września 2022 r. na parkingu przed Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku powstało miasteczko namiotowe, w którym można było skorzystać z konsultacji zdrowotnych oraz wykonać badania diagnostyczne.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się badania: ciśnienia w oku, słuchu, pomiar glukozy, EKG i spirometria a także szczepienia przeciw Covid-19. Odwiedzający piknik Biała sobota korzystali także z konsultacji lekarza, porad i wskazówek rehabilitantki fizjoterapeutów oraz psycholożki.
Legionowskie Amazonki dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie zapobiegania nowotworom piersi.

Odbyły się dwa pokazy udzielania pierwszej pomocy przez strażaków z OSP Serock oraz pokaz gimnastyki wspomagającej serce i układ krążenia a także ćwiczenia na zdrowy kręgosłup w wykonaniu seniorów z Serockiej Akademii Seniora.
Był także bufet zorganizowany przez Serocką Akademię Seniora i Radę Seniorów.
Należy podkreślić, że całe wydarzenie zostało zorganizowane przy minimalnych nakładach finansowych (koszty druku banerów, plakatów i ulotek), wszystkie instytucje i osoby wykonały swoją pracę społecznie.

Rada Seniorów składa serdeczne podziękowania:
Centrum Medycznemu Goldenmed Serock Spidermed Sp. z o.o.
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Serocku
Rehabilitacji Jolancie Majewskiej Egeman
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
Serockim Inwestycjom Samorządowym
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Serocku
Legionowskiemu Klubowi „Amazonek”
Ochotniczym Strażom Pożarnym w Serocku i Woli Kiełpińskiej
• Przedsiębiorstwu Pasiecznemu Marka Siulerzyckiego
Serockiej Akademii Seniora,
a także wszystkim których praca przyczyniła się do końcowego rezultatu tego przedsięwzięcia.

Rada Seniorów uważa, że istnieje społeczna potrzeba organizacji podobnych wydarzeń w przyszłości.