Deklaracja w sprawie szpitala

Legionowo.pl

Od wielu miesięcy Starosta Legionowski i prezydent Roman Smogorzewski prowadzą rozmowy w sprawie wybudowania w Legionowie szpitala wojskowego. Placówka miałaby znaleźć się na terenach należących do MON i być filią Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Ostatniego dnia października przedstawiciele wszystkich samorządów powiatu zadeklarowali współfinansowanie tego powiatowego szpitala, a podczas dzisiejszej (29.11) sesji radni podjęli stanowisko w tej sprawie.

W piśmie skierowanym do Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza wszyscy powiatowi samorządowcy potwierdzają deklarację pokrycia aż 50% kosztów budowy. Szpital miałby być placówką na kilkadziesiąt łóżek szpitalnych, w której katalogu świadczeń miałyby się znaleźć m.in. izba przyjęć, oddział chirurgiczny i internistyczny. Samorządowcy podtrzymali również gotowość udzielenia wsparcia finansowego w zakresie bieżącego funkcjonowania szpitala.

Wsparcie dla tej inwestycji postanowili okazać także legionowscy radni. Z inicjatywy przedstawicieli Klubu Porozumienie Prezydenckie, podczas sesji podjęte zostało stanowisko dotyczące wsparcia budowy placówki szpitalnej w Legionowie.

– Radni Rady Miasta Legionowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wyrażają poparcie dla budowy szpitala w Legionowie. Popieramy list samorządowców z terenu Powiatu Legionowskiego z dnia 31 października 2017 r. do Ministra Obrony Narodowej ws. wspólnej budowy placówki szpitalnej. Deklarujemy wolę udziału we współfinansowaniu w/w inwestycji na poziomie 25% kosztów jej budowy. Naszym priorytetem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców związanych z szybkim dostępem do profesjonalnych usług medycznych, chroniących zdrowie i ratujących życie mieszkańców miasta i powiatu – zadeklarowali we wspólnym stanowisku legionowscy radni.

Wierzymy, że nasze wieloletnie starania zostaną dostrzeżone przez najwyższe władze państwowe oraz urzędników zajmujących się opieką zdrowotną Polaków. Jesteśmy zdeterminowani w realizacji wspólnego celu, jakim jest zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Legionowa i Powiatu Legionowskiego – czytamy w uchwalonym jednogłośnie przez wszystkich radnych dokumencie.