I sesja Rady Miejskiej w Serocku w kadencji 2024-2029

6 maja 2024 roku w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Serocku kadencji 2024-2029.

Sesję otworzyła i prowadziła najstarsza wiekiem radna, pani Janina Osińska. Po przekazaniu przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku, panią Alicję Melion, zaświadczenia o wyborze wszyscy nowo wybrani radni złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie swoje ślubowanie złożył również wybrany ponownie na to stanowisko burmistrz Artur Borkowski.  
Następnie z obecnych na sali radnych została wybrana trzyosobowa komisja skrutacyjna w składzie:

Mirosława Beli
– Sławomir Czerwiński
– Małgorzata Topczewska

Zgłoszone zostały kandydatury dwóch osób na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku pp. Tomasza Pszczołę i Mariusza Kusiaka. W tajnym głosowaniu radni oddawali głos na zgłoszonych wcześniej kandydatów na przewodniczącego. Na przewodniczącego Rady Miejskiej IX kadencji wybrany został pan Tomasz Pszczoła, który uzyskał 8 głosów – po przyjęciu insygniów – poprowadził dalszą część obrad.

Po wybraniu przewodniczącego, ustalono liczbę wiceprzewodniczących i przeprowadzono głosowanie nad wyborem  dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Serocku. Zgłoszone zostały kandydatury dwóch osób: Józef Lutomirski (8 głosów za, 7 osób wstrzymało się) i Marzena Nowakowska (11 głosów za, 4 przeciw), obydwoje kandydaci uzyskali wymagane poparcie, aby pełnić funkcję wiceprzewodniczących.

Na koniec głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Serock gratulując wszystkim radnym.

Obecny skład Rady Miejskiej w Serocku:

Mirosława Beli (KWW Z Sercem Dla Mieszkańców)
Sławomir Czerwiński (KWW Artura Borkowskiego)
Magdalena Jakubowska-Gniadek (KWW Z Sercem Dla Mieszkańców)
Bożena Kalinowska (KWW Artura Borkowskiego)
Iwona Kolon-Pierzchała (KWW Z Sercem Dla Mieszkańców)
Teresa Krzyczkowska (KWW Artura Borkowskiego)
Dominik Krzykowski (KWW Z Sercem Dla Mieszkańców)
Mariusz Kusiak (KWW Artura Borkowskiego)
Józef Lutomirski (KWW Artura Borkowskiego)
Marzena Nowakowska (KWW Wspólny Samorząd Powiatu Legionowskiego)
Janina Osińska (KWW Z Sercem Dla Mieszkańców)
Tomasz Pszczoła (KWW Z Sercem Dla Mieszkańców)
Aneta Rogucka (KWW Artura Borkowskiego)
Mariusz Rosiński (KWW Artura Borkowskiego)
Małgorzata Topczewska (KWW Z Sercem Dla Mieszkańców)

TU I sesja Rada Miejskiej w Serocku na youtube