II Mazowiecki Konwent Rad Seniorów

26 lutego 2019 r. w Sali Widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo odbył się II Mazowiecki Konwent Rad Seniorów.
Cel spotkania to integracja środowiska przedstawicieli Rad Seniorów z całego Mazowsza, wymiana doświadczeń, podtrzymywanie istniejących i nawiązywanie nowych więzi społecznych. W spotkaniu uczestniczyło ~120 osób, przedstawicieli gminnych i miejskich Rad Seniorów, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, organizacji pozarządowych.
W programie wystąpienia: Przewodniczącego Prezydium Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów Romana Biskupskiego,
Michała Szczegielniaka z Narodowego Instytutu Wolności o rządowych programach wsparcia organizacji senioralnych,
Barbary Szafraniec Przewodniczącej Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów,
Elżbiety Ostrowskiej Przewodniczącej ZERiI nt. Rola organizacji senioralnych w realizacji polityki społecznej wobec osób starszych a potrzeby i oczekiwania seniorów,
Łukasza Salwarowskiego Redaktora Naczelnego „ Głosu Seniora” Patrona Medialnego Konwentu.

Po przerwie kawowej prezentowanie dobrych praktyk rad seniorów na Mazowszu, wystąpienia przedstawicieli miejskich i gminnych rad seniorów na Mazowszu.
Ocena ryzyka upadku u osób starszych – wystąpienie prezesa Firmy 4 Family Groop Adama Bazeli.

Przyjęcie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów.

Na zakończenie spotkania występ Zespołu Pieśni i Tańca OBEREK przy Domu Kultury ”Hutnik” w Wyszkowie
Elżbieta Dygasiewicz, Stefan Woźniak i Krystyna Wszołek reprezentowali Radę Seniorów Miasta i Gminy Serock.


Radę Seniorów Miasta i Gminy Serock reprezentowali: Elżbieta Dygasiewicz, Stefan Woźniak i Krystyna Wszołek.