II Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego

30 marca 2017 r. w Kinie Praha odbył się II Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego. Gośćmi Sejmiku byli poseł Michał Szczerba, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc a obrady prowadziła Barbara Kucharska Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej.

Przedstawiciele Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się przedstawicielami samorządu województwa mazowieckiego, dyskutowano o współpracy pomiędzy Samorządem, a przedstawicielami organizacji działającymi na rzecz osób ale także o różnych formach wspierania rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, związku emerytów i rencistów. Podczas wydarzenia przedstawione zostały również przedsięwzięcia zrealizowane w ciągu minionego roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, oraz że wkrótce rozpocznie w naszym województwie wydział ds. polityki senioralnej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.
Uczestnicy Sejmiku podjęli uchwały, o których skutkach powinniśmy się wkrótce dowiedzieć.

Na II Sejmiku Senioralnym, Serock reprezentowali przedstawiciele Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock: Zdzisław Hirsz, przewodniczący i Stefan Woźniak, Sekretarz

Na zdjęciach: fot.2 – Barbara Kucharska i Zdzisław Hirsz, fot,4 – Elżbieta Lanc, Adam Struzik, Barbara Kucharska, fot.5 – Krystyna Lewkowicz, fot.6 – Barbara Kucharska, Krzysztof Łebkowski