IV Mazowiecki Konwent Rad Seniorów

28 listopada 2022 r. w Sali Widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo odbył się IV Mazowiecki Konwent Rad Seniorów.
Cel spotkania to integracja Rad Seniorów z Mazowsza, wymiana doświadczeń, podtrzymywanie istniejących i nawiązywanie nowych więzi społecznych. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci gminnych i miejskich Rad Seniorów, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, organizacji pozarządowych.
W programie m.in. wystąpienia: Romana Biskupskiego przewodniczącego Prezydium Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, Kierownika Mazowieckiej Akademii Seniorów, Romana Smogorzewskiego Prezydenta Miasta Legionowo , Pawła Sęktasa Kierownika Wydziału Polityki Senioralnej w MCPS, Elżbiety Ostrowskiej Przewodniczącej Zarządu Głównego ZERiI, Piotra Kandyby Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Teresy Bojanowicz przewodniczącej Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów.

Przed i po przerwie kawowej prezentowanie dobrych praktyk rad seniorów na Mazowszu, wystąpienia przedstawicieli miejskich i gminnych rad seniorów na Mazowszu m.in. Piotra Kowalczyka przewodniczącego Rady Seniorów MiG Serock, Kazimierza Zawadzkiego przewodniczącego Rady Seniorów w Szydłowcu i wielu innych.

Przyjęcie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów.

Na zakończenie spotkania wystąpił zespół SOPRANO z Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zespół „FANTAZJA” z Szydłowca pod kierunkiem Pani Anny Tchórzewskiej finalistki The Voice Senior.
Radę Seniorów Miasta i Gminy Serock reprezentowali: Piotr Kowalczyk,Elżbieta Dygasiewicz i Stefan Woźniak. (sw)