Komunikat organizacyjny nr 5 zespołu inicjatywnego MPRS

23 maja 2017 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR.5
ZESPOŁU INICJATYWNEGO MAZOWIECKIEGO POROZUMIENIA RAD SENIORÓW

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący Rady Seniorów na Mazowszu

Mamy kolejne powody do satysfakcji, ponieważ trzy projekty opracowane według założeń Zespołu Inicjatywnego MPRS uzyskały finansowanie Zarządu Województwa Mazowieckiego:

1. Mazowiecka Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia dla Seniorów
– edycja 1/2017 realizowana przez Fundację „Smart Health – Zdrowie w 3D” w ramach Programu Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów „SENIOR-TO-WIGOR”
2. Teatr Legislacyjny Mazowieckich Rad Seniorów
– edycja 1/2017 realizowana przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA w ramach Programu Programu Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów „SENIOR-TO-INTEGRACJA”
3. Mazowiecka Szkoła Promotorów Międzypokoleniowych Zainteresowań i Pasji
– edycja 1/2017 realizowana przez Stowarzyszenie „Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury” w ramach Programu Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów „SENIOR-TO-PASJA”

– Zadaniem Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów jest dbanie o równość szans udziału osób rekomendowanych przez wszystkie Rady Seniorów Mazowsza. Dlatego realizatorzy projektów rezerwują miejsca dla kandydatów na promotorów polityki senioralnej rekomendowanych przez Rady Seniorów: jedno dla promotora zdrowego stylu życia, jedno dla promotora integracji społecznej i jedno dla promotora międzypokoleniowych zainteresowań i pasji.
– Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest udział delegata Rady Seniorów w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 31 maja 2017 w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w godz. 11-13.
– Warunkiem utrzymania rezerwacji jest przesłanie następujących dokumentów do końca czerwca 2017 r. na adresy, które będą podane w kolejnym komunikacie organizacyjnym:

a) Zgłoszenia kandydatów na promotorów polityki senioralnej – do trzech trzech rekomendowanych plus do trzech rezerwowych z załączonymi profilami aktywności, których formularze zostaną przesłane z kolejnym komunikatem organizacyjnym

b) Deklarację działań partnerskich z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej lub innymi instytucjami, np. domy kultury, organizacje sportowe, rekreacyjne, turystyczne, świetlice, placówki oświaty, etc., z zastrzeżeniem niefinansowania działań Partnera z przyznanej dotacji, zawierającą takie informacje, jak: nazwy współpracujących podmiotów, w tym Radę Seniorów, tytuł zadania publicznego wraz z podaniem zakresu działań wykonywanych w ramach partnerstwa oraz podpisy przez upoważnione osoby ze strony Realizatora i Partnerów (wzór formularza zostanie przesłany z kolejnym komunikatem organizacyjnym)
c) Deklarację członkostwa Rady Seniorów w Mazowieckim Porozumieniu Rad Seniorów, jeśli nie była dotąd złożona (wzór formularza zostanie przesłany z kolejnym komunikatem organizacyjnym)

zespół inicjatywny Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów: Zdzisław Czerwiński, Roman Biskupski, Krzysztof Łebkowski