laptop

Laptop dla Rady Seniorów

Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock skorzystała w roku ubiegłym, jak również korzysta w bieżącym roku z różnych form wsparcia od organizacji pozarządowych, w tym od Fundacji ZACZYN.
Przede wszystkim zorganizowane zostały szkolenia cyfrowe.
Odbyły się dwa 24 godz. zajęcia dla członków Rady jak i dla seniorów spoza Rady.
Za pomoc w organizacji grup Rada Seniorów otrzymała na własność laptopa.

16 marca 2022 r. dyrektor Fundacji Zaczyn Przemysław Wiśniewski w imieniu Fundacji Pro Cultura, Radia SoVo i Fundacji Zaczyn przekazał poprzez OPS laptop HP250 G7.
Sprzęt dla Rady Seniorów odebrali Elżbieta Dygasiewicz i Stefan Woźniak