Antropogeniczny wpływ na bioinżynierię środowiska

Marsz rozpoczyna się od pierwszego kroku.

Parafrazując powiedzenie ks. prof. Tischnera można stwierdzić „iż ogrom wiedzy jest nie do pojęcia ale dzięki wiedzy pojąć można wszystko”. Nic nie jest bliższe prawdy jak ta parafraza. To w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie dokonujemy analizy i oceny. Przy tak dynamicznie narastającej ilości informacji płynących z badań naukowych i ustawicznym braku czasu na ich zgłębianie Rada Seniorów poprzez swe działania postanowiła organizować cykliczne spotkania z „WIEDZĄ” w formie pogadanek i wykładów, które w przystępny sposób przybliżą osiągnięcia nauki, możliwość ich wykorzystania w codziennym życiu a co najważniejsze poszerzą naszą świadomość i być może inne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Będziemy zapraszać naukowców, lekarzy oraz specjalistów z zakresu wydolności fizycznej osób starszych by ci w przystępny sposób wyposażali nas w wiedzę jak żyć długo, zdrowo i szczęśliwie. Zapraszamy wszystkich seniorów do aktywnego uczestnictwa w zgłębianiu wiedzy.

17.11.2017 r. w Klubie Aktywności Społecznej gościliśmy pracownika naukowego Politechniki Warszawskie Panią dr Marię Furmańską, która w bardzo przystępny sposób zobrazowała zależność naszego zdrowia od środowiska, w którym żyjemy, poprzez substancje naturalne i sztuczne (wytworzone chemicznie), jakich używamy codziennie a kończąc na wszech obecnych drobno ustrojach, które są obecne dosłownie wszędzie a bez których nasze życie było by nie możliwe, choć niejednokrotnie stanowią poważne zagrożenie. O rozwiązaniach technologicznych i ich pozytywnym i negatywnym oddziaływaniu na nasze organizmy i środowisko. Było to pierwsze z planowanego cyklu spotkanie z „wiedzą” w opinii uczestników bardzo interesujące, szkoda tylko, że nie dopisała frekwencja.(zh)