Pierwszy na Mazowszu szkolny punkt monitorowania jakości powietrza w Serocku.

Smog i zanieczyszczone powietrze wynika w znacznej mierze z braku wiedzy o powietrzu, jego znaczeniu dla naszego zdrowego życia i otaczającego nas środowiska.
Zanieczyszczenia te to nie tylko zaniedbania inwestycyjne, lecz przede wszystkim to luka w naszej proekologicznej edukacji, a tym samym w naszej świadomości. Jest to również wynik przekonania, ze dobra takie jak woda czy czyste powietrze są dane nam raz na zawsze.

„Czyste powietrze – szkolny program edukacyjny” to projekt którego adresatem są uczniowie czyli młodzież od której postaw i świadomej dbałości o stan naszego powietrza, zależeć będzie w niedalekiej przyszłości stan otaczającego nas powietrza, a tym samym naszego zdrowia.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Mazowieckiego, zostały opracowane i wydane materiały edukacyjne poświęcone walce ze smogiem.(więcej tu)
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku zainstalowano urządzenie do pomiaru jakości powietrza. W ramach projektu została opracowana i opublikowana w internecie szkolna strona monitoringu do prezentacji własnych wyników pomiarów oraz umożliwiającej prezentacje wyników pomiarów z wielu punktów Mazowsza.
Aktualne wyniki na stronie:  www.oddychajwserocku.pl

Jakość powietrza 17.12.2017 godz. 9:00