Płatności, przelewy i czeki w transgranicznej płatności w EU

Kiedy dokonujesz transgranicznej płatności w euro lub w koronach szwedzkich w obrębie UE, Twój bank nie może naliczyć Ci za tę operację opłaty wyższej niż ta, którą pobiera za równoważną transakcję krajową. Nawet banki z siedzibą w krajach UE spoza strefy euro muszą stosować tę zasadę.

Dotyczy to:

przelewów między rachunkami bankowymi w różnych krajach UE
wypłat z bankomatów w krajach UE
płatności kartą debetową lub kredytową w obrębie UE
transakcji polecenia zapłaty.
Na przykład jeśli Twój bank nalicza Ci w Twoim kraju 1 euro opłaty za każdą wypłatę z bankomatu spoza jego sieci bankomatów, może pobrać taką samą opłatę, kiedy wypłacisz pieniądze z bankomatu w innym kraju UE.

Opłaty za korzystanie z karty

Kiedy płacisz za zakup w UE przy pomocy swojej karty kredytowej lub debetowej, sprzedawcy i banki nie mogą pobrać dodatkowej opłaty tylko za to, że użyłeś konkretnej karty. Zasada ta dotyczy wszystkich zakupów dokonanych kartą (w sklepach stacjonarnych i internetowych) w Twoim kraju i w innych krajach UE.

Przepisy UE w zakresie usług płatniczych nie dotyczą kart American Express i Diners Club oraz firmowych kart kredytowych (w przypadku których fakturę płaci pracodawca, a nie kupujący) – za korzystanie z tych kart mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Pamiętaj, że jeśli korzystając z karty w innym kraju UE, płacisz w walutach innych niż euro, wydawca karty może pobrać opłatę za przeliczenie waluty.

Oszustwa związane z płatnościami i kartami kredytowymi

Przepisy UE ograniczają kwotę, której zapłata może być od Ciebie wymagana w przypadku, gdy padniesz ofiarą oszustwa związanego z płatnością lub kartą kredytową – kiedy Twoja karta lub konto zostaną obciążone bez Twojej zgody. We wszystkich tego rodzaju przypadkach może zostać Ci naliczona kwota w maksymalnej wysokości 50 euro jako udział w kosztach spowodowanych dokonanymi przez oszustów płatnościami.

Jednak w przypadku, gdy nie byłeś świadomy utraty, kradzieży lub sprzeniewierzenia środków (np. jeśli hakerzy włamali się na Twoje konto lub jeśli Twoja karta została sklonowana i obciążona bez Twojej wiedzy), nie musisz ponosić żadnych kosztów. Wszystkie koszty powinien pokryć Twój bank lub wydawca karty. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy utrata środków była spowodowana przez pracownika banku.

Zablokowanie środków na rachunku karty

Czasem kiedy dokonujesz rezerwacji, na przykład hotelu lub samochodu w wypożyczalni, możesz zostać poproszony o podanie danych karty w ramach zabezpieczenia rezerwacji. Sprzedawca może również poprosić Cię o wyrażenie zgody za zablokowanie określonej kwoty na rachunku karty (tzw. preautoryzacja). Oznacza to, że sprzedawca rezerwuje sobie te środki z limitu kredytowego karty lub z konta powiązanego z kartą na pokrycie wszelkich kosztów, takich jak serwis pokojowy czy ewentualne szkody w wypożyczonym samochodzie.

Sprzedawca powinien Cię poinformować o tym, że zamierza zablokować środki na Twojej karcie kredytowej, a Ty musisz wyrazić zgodę na zablokowanie konkretnej kwoty.

Jak tylko dokonasz rzeczywistej płatności – na przykład kiedy wymeldujesz się z hotelu i zapłacisz za pokój przy użyciu swojej karty kredytowej lub kiedy oddasz wypożyczony samochód i zapłacisz końcowy rachunek – bank musi natychmiast odblokować kwotę udostępnioną na karcie kredytowej.

Polecenia zapłaty

Jeśli masz na swoim rachunku bankowym ustanowione polecenie zapłaty, może się zdarzyć, że płatność zostanie dokonana przez pomyłkę lub że pobrana zostanie błędna kwota – na przykład jeśli rozwiążesz umowę z dostawcą, ale mimo to dokonana zostanie kolejna płatność na jego rachunek. W tego rodzaju sytuacjach masz prawo do uzyskania w ciągu 8 tygodni zwrotu przelanej kwoty. Dotyczy to wszystkich poleceń zapłaty, zarówno w obrębie Twojego kraju, jak i transgranicznych poleceń zapłaty w obrębie UE.

Co zrobić w razie problemu

W przypadku problemu z płatnościami w UE powinieneś skontaktować się ze swoim bankiem lub wydawcą karty. Muszą oni odpowiedzieć na piśmie na Twoją skargę w ciągu 15 dni (lub w ciągu maksymalnie 35 dni w przypadku wystąpienia określonych wyjątkowych okoliczności). Bank i wydawca karty powinni także udostępniać klientom zasady formalnej procedury składania skarg.

Jeśli nie jesteś w stanie skorzystać ze swoich praw i potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z siecią FIN-NETEnglish (w przypadku problemów z podmiotami świadczącymi usługi finansowe) lub z siecią ECC-Net (w przypadku problemów ze sprzedawcami).

Czeki
Przepisy UE dotyczące opłat bankowych za płatności międzynarodowe i krajowe nie mają zastosowania do czeków.

Opłaty transakcyjne za realizację czeku wystawionego w innym kraju UE są czasem bardzo wysokie. W wielu krajach czeki nie są już też przyjmowane jako środek płatniczy.

Prawo UE