seniorzy

Pomoc dla Seniorów – infolinia tel. 22 505 11 11

W ramach działań Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona została infolinia.
Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze moga poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię (np. zakupy pierwszej potrzeby).
Dotyczy to w szczególności Seniorów, którzy mieszkają samotnie i są pozbawieni pomocy ze strony rodziny czy najbliższego otoczenia.
Telefony będą odbierali konsultanci, którzy skierują zgłoszenia do odpowiednich ośrodków pomocy społecznej. Ośrodek właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Seniora, na bieżąco przejmuję listę osób potrzebujących pomocy. Nawiązywany jest kontakt telefoniczny celem doprecyzowania i omówienia szczegółów pomocy.