Klub brydżowy nie tylko dla seniorów

Ciekawa propozycja dla seniorów z Serocka.
W tutejszym Klubie Aktywności Społecznej w ramach działalności klubu powstał klub brydżowy. Sympatycy brydża spotykają się w środy w godz. 12:00 -15:00 i  w piątki w godz. 15:00 – 18:00.
Dotychczas nie było takiej oferty dla seniorów. A że jest potrzebna, pokazało zainteresowanie. Bardzo szybko na spotkania zgłosiło się kilkanaście osób
Jak wykazują badania, gra w brydża służyć może również zdrowiu. Regularna gra zmniejsza ryzyko zachorowania na Alzheimera o ponad 75%, a przy tym pozwala na zachowanie intelektualnej sprawności. W Polsce wdrażany jest więc nawet program „Brydż 60+”. Sekcje i kluby brydżowe dla seniorów funkcjonują m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach czy Sopocie.

Stefan Woźniak