Przekazanie dekretu papieskiego mieszkańcom Serocka oraz otwarcie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich

30 kwietnia 2017 roku Biskup diecezji płockiej Piotr Libera przekazał mieszkańcom Serocka dekret papieski potwierdzający patronat św. Wojciecha nad miastem. Dokument ten jest ważnym elementem w budowaniu tożsamości lokalnej i edukacji historycznej mieszkańców.

Zdjęcia: Maria Wal

Postać tego świętego i męczennika od wieków istniejąca w świadomości Serocczan znajduje potwierdzenie w herbie miasta, pierwotnym wezwaniu serockiego kościoła oraz zachowanych dokumentach historycznych sygnowanych wizerunkiem św. Wojciecha. Podczas Mszy świętej, sprawowanej za parafian, wystawione zostały relikwie świętego Wojciecha. Liturgię uświetniły występy aktorów Teresy Lipowskiej i Tomasza Gęsikowskiego, serockiego Chóru „Cantores Adalberti” i Chóru Centrum myśli Jana Pawła II.
Po Mszy świętej nastąpiło otwarcie pierwszej placówki o charakterze muzealnym pod nazwą Izba Pamięci i Tradycji Rybackich, gdzie w zrewitalizowanej starej szkole powstaje nowoczesna multimedialna ekspozycja poświęcona dziejom Serocka. Przygotowanie ekspozycji było wielkim dziełem szerokiego grona osób, wśród których wymienić należy serockiego regionalistę, doktora Sławomira Jakubczaka, od wielu, wielu lat związanego z Serockiem, inicjującego i wspierającego działania mające na celu krzewienie historii gminy, doktora Mirosława Pakułę, kierownika Filii Muzeum Historycznego w Legionowie, który wsparł nas swą wiedzą dotyczącą nie tylko historii Zegrza oraz doktora habilitowanego Jacka Emila Szczepańskiego, twórcę i dyrektora Muzeum Historycznego w Legionowie wspierającego nasze działania korektą merytoryczną i życzliwymi sugestiami.

Zdjęcia: Zbigniew Szumera, Maria Wal i Stefan Woźniak

Chcielibyśmy, w imieniu Pana Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego, podziękować wszystkim darczyńcom i innym osobom, które przyczyniły się do powstania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich, a także wszystkim gościom i Przyjaciołom, którzy towarzyszyli nam w tej ważnej chwili – otwarcia placówki.

Zdjęcia: Stefan Woźniak

Tekst wg: Referat Komunikacji Społecznej UMiG w Serocku