Przydatne strony internetowe dla osób starszych

W ostatniej dekadzie najczęstszym źródłem pozyskiwania informacji są portale internetowe. Seniorzy należą
do grona osób, które również chętnie korzystają z nowych technologii informatycznych.
Na stronie internetowej www.seniorzy.mcps.com.pl – zamieszczamy dla Państwa – wszystkich mieszkańców
Mazowsza przydatne informacje z zakresu polityki senioralnej. W naszych bazach teleadresowych znajdują się
kontakty do ponad 500 różnych instytucji świadczących usługi (społeczne, edukacyjne, kulturalne) na rzecz osób
starszych. Przypominamy, że zamieszczone na stronie internetowej informacje są zbierane i przekazywane przez
samorządy i weryfikowane na podstawie rejestrów podmiotów prowadzonych przez Wojewodę.
Zachęcamy do korzystania z usług świadczonych przez te instytucje i podmioty, bowiem są one bezpieczne dla
seniorów i weryfikowane.

Ważne strony internetowe pomocne dla seniorów i ich rodzin.
www. mpips.gov.pl
www.seniorzy.mcps.com.pl
www.funduszedlamazowsza.eu
www.rpo.gov.pl
www.mazowieckie.pl/rejestry
www.policja.gov.pl
www.niebieskalinia.pl