Relacja ze szkolenia z administrowania strony internetowej

20 września 2016 w ramach Projektu Profesjonalne Rady na Mazowszu w Pruszkowie członkowie rady  uczestniczyli w warsztatach  z prowadzenia profesjonalnej strony internetowej. W warsztatach uczestniczyli Stefan Woźniak i Zdzisław Hirsz.

 W czasie warsztatów które prowadziła przedstawicielka Fundacji Zaczyn  Pani Weronika Piórkowska zapoznaliśmy się z praktycznym administrowaniem strony internetowej.W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele rad seniorów Góry Kalwarii, Pruszkowa, Warszawy Woli, Zielonki Starych Babic  . Podstawowym celem funkcjonowania strony jest bieżąca informacja o działalności rady.

Świat się zmienia  a wraz z nim sposób komunikowania się

20 września 2016 r. (zh)