Baczyński
KBaczyński

Rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Zawsze uważałem, jak prof. Stanisław Pigoń, że szafowaliśmy krwią, że strzelaliśmy „brylantami”… Bo ileż był wart Krzysztof Kamil Baczyński jako żołnierz (bez broni), a ile był wart jako genialny wieszcz. „I przyszedł taki młody człowiek w marynarce, nie powiem, czy w bryczesach… Nie miał przy sobie broni. Powiedziałem, żeby stanął między oknami. Stał tak tyłem do ściany. Luźna pogaduszka… I w trakcie tej rozmowy on się lekko wychylił… Zaraz odwrócił się, padając, a z tyłu głowy trysnęła fontanna; krew jak z tętnicy” – tak śmierć Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Pałacu Blanka opisał jej świadek, Zbigniew Bylica „Bergman”. Najsłynniejszy poeta „pokolenia Kolumbów” zginął czwartego dnia powstania warszawskiego. W styczniu minęła setna rocznica jego urodzin, a rok 2021 Sejm ogłosił Rokiem Baczyńskiego. W tygodniku „Ale Historia” mamy pasjonujący, trzyodcinkowy cykl o poecie.  (-) Jarosław Kurski


W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, polskiej niepodległości i polskiej kultury, w 100-lecie jego urodzin, Sejm podjął w piątek uchwałę ogłaszającą rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Za uchwałą głosowało 452 posłów, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
Jak przypomniano, „w roku 2021 upłynie l00. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jest on, obok Tadeusza Gajcego, najwybitniejszym przedstawicielem poetów pokolenia Kolumbów-pokolenia, które swoje życie poświęciło Ojczyźnie. Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 roku w Warszawie. Od wczesnej młodości wyróżniał się niezwykłym talentem literackim i plastycznym. Był uczniem słynnego Liceum im. Stefana Batorego, uczęszczał do jednej klasy z Tadeuszem Zawadzkim ps. Zośka, Janem Bytnarem ps. Rudy i Maciejem Aleksym Dawidowskim ps. Alek”.


„Wartości patriotyczne przekazano mu w domu rodzinnym oraz w słynnej 23 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej +Pomarańczarni+. Krzysztof Kamil Baczyński rozumiał, że okres okupacji niemieckiej jest czasem, w którym młodzież musi czynnie uczestniczyć w działaniach mających na celu odzyskanie niepodległości przez Polskę. Zaangażował się w działalność konspiracyjną. Jako żołnierz Armii Krajowej służył w dwóch harcerskich batalionach, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii Polski: najpierw w batalionie +Zośka+, a następnie w batalionie +Parasol+” – głosi uchwała.
„Poeta śmiertelnie raniony przez niemieckiego snajpera, poległ czwartego dnia Powstania Warszawskiego, na posterunku w pałacu Blanka. W powstaniu, l września 1944 roku, zginęła także jego żona – Barbara Baczyńska z domu Drapczyńska.


„Artysta zginął w wieku 23 lat, jednak poezja, którą intensywnie tworzył zaledwie przez kilka lat, jest dowodem jego wybitnego talentu. Poeta w swoich wierszach mówi o sprawach ważnych i ponadczasowych, takich jak wierność, miłość, Ojczyzna, ale też pokazuje tragiczną stronę ludzkiego życia, związaną z koniecznością wyboru, poświęceniem i strachem przed śmiercią” – podkreślono.
„W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, polskiej niepodległości i polskiej kultury, w 100-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu” – głosi uchwała. (PAP)

Czy wiesz, że:

  • W setną rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na warszawskim Powiślu, przy ul. Solec 85, odsłonięto mural upamiętniający poetę. Odwzorowano jego wizerunek z fotografii portretowej z 1939 r.
  •  Muzycznej interpretacji wierszy poety i powstańca Krzysztofa Kamila Baczyńskiego podjęli się m.in. Mela Koteluk, Czesław Mozil i zespół Kwadrofonik, a wcześniej Ewa Demarczyk.
  • W 2013 r. Kordian Piwowarski wyreżyserował film „Baczyński”, który jest próbą odpowiedzi na pytania o życie i twórczość poety.
  • W 2018 roku Krzysztof Kamil Baczyński został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.