„Rola samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej” konferencja w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej

24.04.2017 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Konferencja na temat: „Rola samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej”.

Integracja całego środowiska senioralnego, to wspieranie aktywności seniorów, to inspiracja do działania i dzięki temu Nam się „chce!”