Rozpoczęliśmy wielkie świętowanie

Obchody 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich to wielkie święto miasta i jego mieszkańców, to wędrówka  przez jego historię i refleksja nad jej znaczeniem dla współczesnego Serocka. 

29 kwietnia miało miejsce kolejne ważne wydarzenie  w tegorocznym kalendarzu  jubileuszowych obchodów 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich Była to uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku inaugurująca czas Wojciechowego  Świętowania. Serocki samorząd nadał mu szczególną rangę  zapraszając znamienitych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Rozpoczynający sesję Przewodniczący Rady Miejskiej, Artur Borkowski  oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki nawiązali w swych wystąpieniach do dziejów miasta i jego współczesności, nierozłącznie związanych od średniowiecza z patronatem Świętego Wojciecha. Okolicznościowe listy i przemówienia kolejnych mówców: ministra Andrzeja Dery – sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Posła  Jana Grabca, przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego, Andrzeja Kalinowskiego – Dyr. Delegatury UW w Ciechanowie, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego – Radosława Rybickiego, Starosty Powiatu Legionowskiego – Roberta Wróbla, dr. Sławomira Jakubczaka oraz przedstawiciela rodziny Grosbardów potomków dawnych żydowskich mieszkańców Serocka, wskazywały  na bardzo liczne atuty naszego miasta, których na co dzień jako jego mieszkańcy często nie dostrzegamy.  Przedstawiciele miast partnerskich Serocka z włoskiego Celleno, litewskiej  Ignaliny, czeskiego Lanskroun, Dzierżonoiwa i Radzionkowa opowiadali  o wieloletniej, owocnej współpracy i serdecznych związkach jakie łączą nasze społeczności. Nie szczędzono komplementów serockim włodarzom gratulując rozkwitu  miasta i gminy, dostrzegając jego zrównoważony rozwój zaplanowany z poszanowaniem niezwykłych walorów krajobrazowych i dziedzictwa historycznego,  wykorzystujący jednocześnie zdobycze współczesności. Wiele serdecznych słów uznania przekazano również pod adresem serockiej społeczności, która bierze czynny udział w życiu społecznym gminy wpływając na jej integrację, a także  budowanie pozytywnego wizerunku. Wyrazem wdzięczności dla tych osób było wyróżnienie dziewięciu wyjątkowych mieszkańców zaangażowanych dawniej lub  dzisiaj w działania dla dobra społeczności serockiej Medalem za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock. Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć  film opowiadający w skrócie dzieje Serocka, zrealizowany przy współpracy z mieszkańcami, jak również mogli pogłębić swą wiedzę o św. Wojciechu w czasie wykładu poświęconego naszemu Patronowi.

Ważnym wydarzeniem uroczystej sesji z okazji jubileuszu i Święta serockiego Patrona było podpisanie Porozumienia Partnerskiego z Węgierskim miastem  Balatonalmadi. W obecności przedstawiciela pani Ambasador Węgier w Polsce, burmistrz Balatonalmadi Janos Keszey oraz Burmistrz Serocka, Sylwester Sokolnicki  podpisali dokument rozpoczynający współpracę między samorządami i społecznościami  naszej gminy i węgierskiego, balatońskiego kurortu.

Po podniosłych wydarzeniach uroczystej sesji przyszedł czas na kolejne wydarzenia uświetniające jubileusz 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich. W obecności ekip telewizyjnych, w towarzystwie zacnych gości i mieszkańców dokonano uroczystego posadzenia w parku miejskim jednego z sześciuset Drzew 600-lecia. Mamy nadzieję, że ta okazała sadzonka dębu będzie świadkiem następnych wieków historii naszego miasta.

Kolejne wydarzenie tego dnia  nawiązywało tak do współczesności, jak i do przyszłości naszego miasta, a szczególnie jego mieszkańców.  Na serockim rynku została umieszczenia Kapsuła Czasu, do której uroczyście – 16 delegacji reprezentujących środowiska oświatowe, serockich seniorów, jednostki samorządowe  – złożyło pamiątki dla przyszłych mieszkańców Serocka. Umieszczono w niej listy, okazjonalne wiersze, fotografie, rysunki, laurki, zdjęcia, plakaty, karty z kronik, statuty, uchwały, przesłania, medale, materiały promocyjne i wiele innych przedmiotów, które w 1100. urodziny św. Wojciecha, przypadające w 2056 roku, odkryją przyszli mieszkańcy Serocka. Dziękujemy pomysłodawcom i fundatorom kapsuły Państwu Magdzie i  Cezaremu Kawałowskim.

Po tej miłej uroczystości nastąpiło  jeszcze odsłonięcie  tablicy pamiątkowej na serockim ratuszu, upamiętniającej  tegoroczny jubileusz potwierdzenia lokacji miasta w 1417 roku.

Zwieńczeniem uroczystego  dnia było wspólne spotkanie mieszkańców i gości w ratuszu przy wielkich tortach 600-lecia.

Tekst: Referat Komunikacji Społecznej UMiG w Serocku

Zdjęcia: Maria Wal i Stefan Woźniak