Serocczanie 60+. Strategia 2023-2027

24 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie w Centrum Kultury i Czytelnictwa, podczas którego zaprezentowano prace projektu „Serocczanie 60+. Seroccy Seniorzy budują Strategię”. 

Przedstawiony projekt serockiego programu Serocczanie 60+ Strategia 2023-2027 jest podstawowym, średniookresowym dokumentem określającym odpowiednią koordynację działań, która jest niezbędna, aby osiągać zakładane cele w sposób efektywny oraz zapewnić seniorom wysoką jakość życia i podtrzymać ich aktywność w różnych dziedzinach obszaru działań. Prace nad strategią co ważne, nie angażują środków własnych gminy.

Chcąc, żeby strategia mogła być przyjęta przez Radę Miejską i wdrożona w życie muszą być przeprowadzone konsultacje społeczne.
Zapraszamy gorąco do udziału w konsultacjach które potrwają do 30 czerwca.
Projekt strategii do pobrania TU
Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza uwag do pobrania TU
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres e-mail:
serock.radaseniorow@gmail.com lub spp-nadzieja@wp.pl
lub w wersji papierowej w siedzibie Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku ul. Pułtuska 35 lub siedzibie SPP Nadzieja w Legionowie ul. marsz. Piłsudskiego 3. (sw)