Spotkanie zespołów eksperckich w ramach projektu „Seroccy Seniorzy budują Strategię”

10 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku  odbyło się spotkanie koordynatorów i ekspertów w ramach projektu „Seroccy Seniorzy budują Strategię”.

Po przywitaniu prowadzący spotkanie dr Rafał Florczyk wygłosił prezentację nt. metodyki powstawania strategii, następnie dyskutowano na temat dotychczasowego dokumentu Miasta i Gminy Serock na rzecz seniorów. Rafał Florczyk, Dorota Wróbel-Górecka i Izabela Dyakowska przedstawili wyniki spacerów diagnostycznych i kawiarenek konsultacyjnych. Prezentacjom towarzyszyła dyskusja. Na koniec przedstawione zostały założenia opracowania analizy SWOT. Praca nad strategią będzie kontynuowana m.in. podczas kolejnych spotkań.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.