Sprawozdanie z realizacji „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku”

Rada Seniorów 25 czerwca 2019 r. dokonała oceny „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku” w latach 2017 i 2018.

Rada Seniorów przyjęła sprawozdanie i przedstawiła wnioski uznając że pogram był zrealizowany i w dużym stopniu osiągnięto zamierzone cele.

„Serocki Program Strategiczny na rzecz seniorów do 2020 roku” TUTAJ