Radośnie uczciliśmy Święto Niepodległości

W 98. rocznicę odzyskania niepodległości spotkaliśmy się na placu przy tablicy pamięci na serockim rynku, aby oddać cześć poległym w walkach za Ojczyznę. Po apelu pamięci i salwie honorowej złożyliśmy kwiat pod tablicą pamięci. W uroczystości wzięli udział poczty sztandarowe, żołnierze z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, grupa rekonstrukcyjna ze stowarzyszenia „Żołnierze Mazowsza”, delegacje władz samorządowych, szkół, organizacji pozarządowych i mieszkańców. Uroczystości uświetnił krótki występ zespołu Kantyczki z Centrum Kultury i Czytelnictwa. (sw)

zdjęcia Referat Komunikacji Społecznej