szkolenie

Szkolenia online dla Rad Seniorów

Fundacja Zaczyn w ramach projektu „Senior, Obywatel, Radny – Mazowiecki Inkubator Rad Seniorów” zaproponowała spotkania, na których mogliśmy dowiedzieć się, jak skutecznie działać, pomimo niesprzyjających warunków. Zapisała się na nie rekordowa liczba uczestników ~50 osób z mazowieckich Rad Seniorów. Z naszej Rady Seniorów uczestniczyli: Elżbieta Dygasiewicz, Mirosława Sujkowska, Maria Wal, Eugeniusz Gołaś, Piotr Kowalczyk i Stefan Woźniak.

Dostaliśmy garść inspiracji jak Rada Seniorów może działać na rzecz mieszkańców, m.in. jak poznać potrzeby seniorów ze swojej gminy. Już w przyszłą środę (16 grudnia o godz. 10) zapraszam radnych na ostatnie spotkanie online w tym cyklu, zatytułowane: „Ewaluacja działań Rady Seniorów. Dlaczego warto wiedzieć, co o naszych działaniach myślą inni”.

Aby dołączyć na szkolenie, prosimy o wysłanie e-mail (imię, nazwisko, mail) na adres: natalia.nikolajczuk@zaczyn.org

Więcej informacji o działaniach Fundacji Zaczyn pod linkiem: https://zaczyn.org/ lub www.facebook.com Fundacja Zaczyn