2022-11-15d
2022-11-15a
2022-11-15b
2022-11-15c

15.11.2022 Szkolenie Rad Seniorów

W dniu 15 listopada 2022  w serockim ratuszu odbyło się, zainicjowane przez Fundację Zaczyn i Marecką Radę Seniorów, szkolenie obecnych i ew. przyszłych członków rad seniorów.
W spotkaniu udział wzięli członkowie Mareckiej RS wraz z p. Moniką Banaszek opiekunką z ramienia gminy Marki.
Z naszej strony, oprócz członków Rady obecni byli przedstawiciele Serockiej Akademii Seniora.
W sumie było  nas 20 osób.
Wszystkich zebranych, w imieniu Miasta i Gminy Serock przywitał Burmistrz p. Artur Borkowski, życząc jak najlepszych obrad.

Spotkanie otworzył p. Przemysław Wiśniewski, Prezes Fundacji Zaczyn, proponując jednocześnie luźną wymianę doświadczeń oraz dzielenie się swoimi uwagami i spostrzeżeniami w trakcie działania każdej z Rad Seniorów.
Głos zabrał Przewodniczący naszej rady p. Piotr Kowalczyk, który omówił, oczywiście w dużym skrócie, naszą działalność.
Z konieczności nawiązaliśmy do poprzedniej kadencji Rady, do początków, do Strategii jak również do planów na przyszłość, w tym możliwości pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz.
W końcowej fazie spotkania, p. Maria Borysewicz, Przew. Mareckiej RS, dziękując za udział w konferencji, zorientowała nas w działalności Mareckiej Rady Seniorów, wyrażając jednocześnie wyrazy uznania dla naszej pracy, co przyjęliśmy z pewnym wzruszeniem.
W zakończeniu spotkania nasi goście odbyli spacer po Serocku i wizytę w Izbie Pamięci.

Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek w restauracji „Złoty Lin” w Wierzbicy.
Dziękujemy naszym gościom za wizytę i miłe słowa skierowane pod naszym adresem.

(-) Elżbieta Dygasiewicz (Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock)

To był dobry dzień, bardzo dobry. Seniorzy z Serocka sa bardzo energetyczni i ta energia udzieliła się nam także. Więcej takich wyjazdów. Dziękujemy Fundacji Zaczyn – bo wprowadziłeś Przemku klimat jaki zawsze panował na Waszych warsztatach i szkołach.
A nade wszystko i najbardziej serdecznie dziękujemy Seniorom z Serocka.

(-) Maria Borysewicz (Marecka Rada Seniorów)

Zdjęcia Przemysław Wiśniewski i Maria Wal