Uchwały 2019-2023

Uchwała Nr 8/VI/2020 z dnia 08-01-2020 w sprawie powołania reprezentantów Rady Seniorów do zespołu ds. realizacji Programu Strategicznego na rzecz Seniorów

Pismo do Burmistrza do uchwały Nr 8/VI/2020 w sprawie powołania reprezentantów Rady Seniorów do zespołu ds. realizacji Programu Strategicznego na rzecz Seniorów

Uchwała Nr 7/V/2019 z dn 05-11-2019 w sprawie powołanie zespołu redakcyjnego do opracowania „Poradnika Seniora”

Uchwała Nr 6/V/2019 z dn 05-11-2019 w sprawie zespołu redagującego informacje do Informatora Gminy Serock

Załącznik do uchwały Nr 5/IV/2019 – Propozycja środków finansowych na projekty Rady Seniorów na rok 2020

Uchwała Nr 5/IV/2019 z dn 17-09-2019 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania i projekty Rady Seniorów w roku 2020 w budżecie Gminy Serock

Załącznik do uchwały Nr 4/III/2019 – Sprawozdanie z realizacji „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku”  za okres od 30.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Uchwała Nr 4/III/2019 z dn 25-06-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku”

Uchwała Nr 3/I/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wyboru Sekretarza Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock

Uchwała Nr 2/I/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock

Uchwała Nr 1/I/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock