Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku

26 kwietnia 2024 r. o godzinie 9:00 rozpoczęła się LXXXII uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku.
Otwarcie Sesji rozpoczęło się od oprawy artystycznej. Na fortepianie zagrały Katarzyna Kucińska oraz Maja Mękarska.
Po przedstawieniu porządku obrad głos zabrali Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski, którzy powitali wszystkich gości oraz podziękowali za przybycie. W krótkich słowach wprowadzenia opowiedzieli o patronującym miastu świętym Wojciechu.
Następnie głos zabrał pan dr Mirosław Pakuła, który w nawiązaniu do święta patrona wygłosił krótką prelekcję pt. „Kult Świętego Wojciecha w Polsce”.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali „Za zasługi dla Miasta i Gminy Serock”. Jako wyraz uznania za wsparcie i zaangażowanie w realizację zadań służących lokalnej społeczności, Rada Miejska w Serocku przyznała medale:
• Pani Annie Brzezińskiej – radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego VI kadencji, Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
• Pani Annie Nałęcz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2020–2021, dyrektor generalnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2021-2023. Pani Anna Nałęcz odegrała niezaprzeczalną rolę we wsparciu wniosków, które realizowane były przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
• Panu Michałowi Prószyńskiemu – radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego VI kadencji oraz Szefowi Gabinetu Politycznego MSWiA w latach 2019-2023.

Wręczono wyróżnienia oraz podziękowania za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury, które otrzymali:
• Pani Ewa Modzelewska – mieszkanka Serocka i emerytowana nauczycielka matematyki. Z inicjatywy Pani Ewy powstała Grupa Tango Serock.
• Ksiądz Rafał Winnicki – od sierpnia 2022 roku pełni posługę w serockiej Parafii, aktualnie prowadzi młodzieżową scholę i jest frontmanem rockowego zespołu Misja.
• Serocka Akademia Seniora to stowarzyszenie, którego celem jest szeroko pojęta działalność edukacyjna, kulturalna i społeczna dla lokalnych seniorów.

Następnie uhonorowano osobowy, które wyróżniono podczas konkurów kulinarnych, które odbyły się w latach 2023-2024, podziękowanie za promowanie Miasta i Gminy Serock poprzez działalność kulinarną otrzymali:
Pan Józef Dyga – za ser Puszek z chili – w kategorii sery świeże
Pani Joanna Dyga-Piszewska – za ser salami – w kategorii sery dojrzewające
Pani Władysława Zwierzchoń – za ser typu gouda – w kategorii sery dojrzewające
Pani Dorota Dyga – za ser twarogowy – w kategorii sery kwasowe
Pani Dorota Dyga – za Gąsiorowski ser ze skórką –w kategorii produkty mleczarskie
Pani Marzena Nowakowska – za Słonecznikowy chleb na zakwasie
Pani Iwona Jończyk – za Słodko- kwaśne szaleństwo z Szarej Renety
Pani Teresa Krzyczkowska – za Wiśniówkę z kardamonem – w kategorii napoje
Następnie przyznano podziękowania za osiągnięcia indywidualne, które wręczono:
• Pani Marzenie Sikorskiej za uzyskanie tytułu „Sołectwa Gospodarnego” Nowa Wieś”.
• Pani Halinie Nałęcz za 40 lat działalności jako przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Maryninie oraz wybitne osiągnięcia kulinarne.
• Neli Musiał za zainicjowanie oraz zorganizowanie akcji pn. „Dzień Pluszowego Misia”, w ramach której została przeprowadzona zbiórka pluszaków oraz zabawek na rzecz Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ Szpitala Klinicznego Żwirki i Wigury.
• Panu Markowi oraz Adamowi Staśkiewiczom za zainicjowanie oraz przeprowadzenie akcji przemierzenia terytorium Polski trasą od Zakopanego na Hel, w celu wspomożenia zbiórki pieniędzy dla Martynki Siemińskiej.
Kolejnym punktem sesji było podsumowanie działalności kadencji 2018-2024, którą przeprowadzili Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Rosiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski, którzy opowiedzieli o najważniejszych wydarzeniach związanych z życiem gminy.
Jednym z ostatnich elementów programu było podziękowanie za współpracę podczas mijającej kadencji. Podziękowania otrzymali:
• Radni Powiatu
• Radni Rady Miejskiej w Serocku
• Radni Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock
• Sołtysi
Po wręczeniu podziękowań przewidziano czas na wystąpienia zaproszonych gości: Głos zabrali Anna Brzezińska, Sylwester Sokolnicki, Piotr Kosiak oraz bryg. Karol Mendak.
Po krótkich wystąpieniach nastąpiło uroczyste zamknięcie obrad Sesji.

Zdjęcia: Julita Maria Wiśniewska/UMiG Serock