V Mazowiecki Konwent Rad Seniorów

26 kwietnia 2023 r. w Sali Widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo odbył się V Mazowiecki Konwent Rad Seniorów.
Integracja środowiska przedstawicieli środowisk senioralnych z Mazowsza, wymiana doświadczeń, podtrzymywanie istniejących i nawiązywanie nowych więzi społecznych. W spotkaniu uczestniczyło ~130 osób, przedstawicieli gminnych i miejskich Rad Seniorów, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, organizacji pozarządowych.

Konwent otworzył Roman Biskupski kierownik Mazowieckiej Akademii Seniorów i Roman Smogorzewski Prezydent Legionowa. Wystąpili posłanka Paulina Matysiak wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP oraz dyrektorka Elżbieta Bogucka pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej

Następnie wysłuchaliśmy bardzo interesujących wystąpień min.: Janusza Czyża v-ce przewodniczącego ZERiI na temat „Aktualne problemy polskich seniorów”, Barbary Szafraniec przewodniczącej Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, Tadeusza Lempkowskiego przewodniczącego Mazowieckiej Rady Seniorów, Marka Bochowicza v-ce przewodniczącego OPoWRS, Romana Biskupskiego diagnoza potrzeb seniorów podstawą do zbudowania Strategii Polityki Senioralnej, Teresy Bojanowicz przewodniczącej Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów, Piotra Kandyby przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Na zakończenie spotkania występ zespołu „Na luzie” z Legionowa

Radę Seniorów Miasta i Gminy Serock reprezentowali: Piotr Kowalczyk, Elżbieta Dygasiewicz, Stefan Woźniak, Mirosława Sujkowska i Bożenna Zalewska. (sw)

Zdjęcia: Joanna Kalbarczyk/Urząd Gminy Stare Babice