emeryt2021

Waloryzacja emerytur i rent w 2021 roku

Waloryzacja emerytur i rent w 2021 roku wyniesie 104,24 procent – taki będzie wskaźnik waloryzacji. To więcej, niż wskazywały prognozy. Od 1 marca 2021 najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1250,88 zł i wzrośnie o 50,88 zł.

W kwietniu 2021 r. będzie wypłacona po raz trzeci 13. emerytura. Pierwszy raz dodatkowe świadczenie zostało wypłacone w maju 2019 r., tuż przed wyborami do europarlamentu.

Ile wyniesie dodatkowa 13. emerytura?

Określenie „13. emerytura”, którym posługuje się rząd, jest mylące. Dodatkowe świadczenie nie będzie wynosić tyle samo, ile co miesiąc dostają emeryci. Rząd zapisał w ustawie, że każdy z emerytów i rencistów dostanie najniższe świadczenie wypłacane przez ZUS. Od 1 marca wynosić ono będzie 1250,88 zł brutto.Tyle każdy senior dostanie.

Każdy dodatkowe świadczenie dostanie wraz ze swoją kwietniową emeryturą. Terminy wypłat przypadają na 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca.

14. emerytura ma być wypłacana w listopadzie 2021 roku. 21 stycznia Sejm przyjął ustawę w tej sprawie.

Czternastkę, w wysokości minimalnej emerytury – 1250 zł brutto – dostaną seniorzy pobierający świadczenie w wysokości do 2900 złotych brutto.

Emeryci, których świadczenie jest wyższe niż 2900 zł brutto, dostaną czternastkę pomniejszoną w myśl zasady „złotówka za złotówkę”. To oznacza, że „czternastka” będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto.