XXIV posiedzenie Rady Seniorów

2 marca w czasie posiedzenia Rady Seniorów omówiono trzy zasadnicze tematy:
1• Realizację uchwały Rady w sprawie programu Urzędu Marszałkowskiego „Mazowsze dla seniora 2023”. Przedstawiono jak przebiegały prace nad projektem, który został zakończony przed 15 marca.

2• Omówiono przebieg spotkań i prac związanych z przygotowaniem dokumentu strategii na rzecz seniorów 2023-2027 „Serocczanie 60+”

3• W planach Rady jest realizacja projektu „Białej soboty” w miesiącu czerwcu, wobec tego omówiono i przydzielono część zadań do realizacji na najbliższy miesiąc, pozostałe prace nad projektem uzgodnimy na następnym posiedzeniu Rady

Protokół kliknij tutaj