Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Każdego roku 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 roku. Jego celem jest kształtowanie pozytywnego postrzegania osób starszych oraz podejmowania wszelkich działań w wymiarze społecznym dla zapewnienia godnego życia.

Z tej okazji składam wszystkim Seniorom na Mazowszu serdecznie życzenia. Niech każdy kolejny dzień życia będzie dla Państwa najpiękniejszym dniem w jego jesiennym wydaniu.

Barbara Kucharska

Pełnomocnik Zarzadu Województwa Mazowieckiego ds polityki senioralnej z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej