Informacje Serockiej Akademii Seniora

Kontakt: Mirosława Sujkowska, tel. 500 004 710,

„My seroccy seniorzy czujemy się młodo,

Mimo wieku wciąż jeszcze grzeszymy urodą.

Studiujemy tak pilnie jak na żaków przystało,

Wciąż trenując z zapałem i umysł, i ciało.”

Słowa i muzyka: Lucyna Dąbrowska

Serocka Akademia Seniora jest stowarzyszeniem powołanym z inicjatywy serockich seniorów, w miejsce filii Legionowskiego UTW. Akademia rozpoczęła działalność z dniem 2 lipca 2015 r., jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000565519.

Misją Serockiej Akademii Seniora jest aktywizacja intelektualna, społeczna  i fizyczna seniorów, przeciwdziałanie wykluczeniu i osamotnieniu osób starszych oraz poprawa jakości życia seniorów w naszej gminie.

Główne cele to poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, popularyzacja zdrowego stylu życia, ułatwianie dostępu do kultury, integracja seniorów oraz włączanie w życie społeczności lokalnej.

Nasze cele realizujemy przez następujące działania:

 • prowadzenie wykładów o różnorodnej tematyce
 • prowadzenie zajęć odpowiadających aktualnym potrzebom seniorów
 • zajęcia ruchowe – gimnastyka i inne aktywności
 • organizowanie wyjazdów na ciekawe spektakle teatralne, koncerty itp.
 • organizowanie wycieczek i wyjazdów edukacyjnych (muzea, wystawy)
 • udział w uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych oraz organizacja różnych wydarzeń
 • działania na rzecz integracji międzypokoleniowej (współpraca ze szkołami, przedszkolem, wyjazdy z wnukami itp.)
 • organizowanie spotkań okolicznościowych i integracyjnych

Źródła finansowania

 • składki członkowskie jednorazowa wpłata wpisowa 20 zł składka kwartalna  50 zł
 • opłaty za zajęcia, wyjazdy oraz inne organizowane wydarzenia
 • dotacje z budżetu Miasta i Gminy Serock w ramach powierzonego do realizacji zadania publicznego
 • środki finansowe z innych źródeł np. z budżetu Powiatu Legionowskiego na realizację określonych zadań

Zarząd stowarzyszenia:

 • Mirosława Sujkowska – prezes, +48 500 004 710
 • Teresa Dąbrowska – wiceprezes, +48 607 989 891
 • Lila Dąbrowska – sekretarz, +48 500 016 646
 • Danuta Korbuszewska – skarbnik, +48 606 502 042
 • Krystyna Jankowska – członek zarządu, +48 506 939 513

Kontakt

Szczegółowych informacji o działalności Serockiej Akademii Seniora i prowadzonych zajęciach udzielają członkowie zarządu przed wykładami lub w czasie wyznaczonych dyżurów. Członkowie Akademii otrzymują drogą mailową bieżące informację o najbliższych wydarzeniach. Pytania do nas można kierować również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: sas2015@wp.pl.

Członkowie, którzy nie korzystają z poczty elektronicznej są powiadamiani SMS – owo. Ponadto wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  504 128 229 i 519 653 543.