Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała nr 313/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2017 r. w sprawie przyjęcia „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku”

Uchwała nr 280/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 07.11.2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025”

Uchwała Nr 438/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dn. 31.03.2014 w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock oraz nadania jej Statutu.