Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr 804/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 438/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock oraz nadania jej Statutu.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.10.2023 r. zmieniającą uchwałę nr 438/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock oraz nadania jej Statutu

Uchwała nr 780/LXXII/2023 Rady Miejskiej z dnia 27.09.2023 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Senioralnej na lata 2023-2027 – Serocczanie 60+”

Uchwała nr 516/XLVII/2018 Rady Miejskiej z dnia 27.07.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 60/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 30 marca 2011 roku, w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-2017.

Uchwała nr 313/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2017 r. w sprawie przyjęcia „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku”

Uchwała nr 280/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 07.11.2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025”

Uchwała nr 159/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2015-2020”

Uchwała Nr 438/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dn. 31.03.2014 w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock oraz nadania jej Statutu.