„Posełki. Osiem pierwszych kobiet” Olga Wiechnik

75. rocznica Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego

Kobiety, wychodźcie poza schematy!

Sprawozdanie z realizacji „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku”

DJ Wika wymyśliła hasło: „Starość przyszłością narodu”

Pszczoły przetrwały miliony lat. Teraz człowiek może im zagrozić.

Rola Folklora – Noc Kupały

Noc Kupały – święto ognia, wody i miłości

Ogólnopolska Karta Seniora w Serocku (aktualizacja)