Samotne dzikie pszczoły żyją wokół nas.

I posiedzenie Rady Seniorów III kadencji

Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021. Konsultacje społeczne

Ogólnopolska Karta Seniora w Serocku

Zapusty w Serocku

II Mazowiecki Konwent Rad Seniorów

„Ja to bym już chciała umrzeć”. Starość w Polsce to samotność

W Opolu kpił z „żołnierzy wyklętych” i „dobrej zmiany”.

Kuchnia Słowian. W poszukiwaniu dawnych smaków

Po smutku przyszło wkurzenie. Musiałam coś zrobić