Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów w latach 2014-2024

27 marca 2024 r. na LXXX Sesji Rady Miejskiej w Serocku przedstawiciele Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock omówili najważniejsze działania, zrealizowane w ciągu ostatnich pięciu lat. Zastępczyni Przewodniczącego Elżbieta Dygasiewicz przedstawiła sprawozdanie okraszone zdjęciami z działalności Rady Seniorów trzeciej kadencji za lata 2019-2024
Tekst sprawozdania kliknij TU