Uchwały i pisma 2019-2023

Uchwała Nr 20/XXXIII/2024z dnia 13-03-2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Seniorów w latach 2019-2024

Sprawozdanie Rady Seniorów za lata 2019-2024 z dnia 13-03-2024

Uchwała Nr 19/XXX/2023 z dnia 6-11-2023 w sprawie wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Serock o przystąpieniu do programu „Mazowsze dla seniorów 2024” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów

Wniosek pt. Aktywność siłą serockich seniorów o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” – został złożony 17 listopada 2023, przez zespół piszący wniosek w składzie: E. Dygasiewicz, M. Sujkowska i S. Woźniak

Uchwała Nr 18/XXX/2023 z dnia 6-11-2023 w sprawie dokonania zmian w zapisach organizacyjnych wynikających z projektu zmieniającego uchwałę nr 438/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr 804/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 438/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock oraz nadania jej Statutu.

Uchwała Nr 17/XXX/2023 z dnia 6-11-2023 w sprawie projektu zmieniającego uchwałę nr 438/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr 16/XXIX/2023 z dnia 10-10-2023 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania i projekty Rady Seniorów w roku 2024 w budżecie Gminy Serock

Załącznik do uchwały Nr 16/XXIX/2023 – Propozycja środków finansowych na projekty Rady

Uchwała Nr 15/XXIII/2023 z dnia 01-02-2023 w sprawie wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Serock o przystąpieniu do programu „Mazowsze dla seniorów 2023” (sport dla seniora)

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” – SENIORZY SENIOROM – „OLIMPIADA ZAWSZE MŁODYCH”

 Uchwała Nr 14/XXIII/2023 z dnia 01-02-2023 w sprawie wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Serock o przystąpieniu do programu „Mazowsze dla seniorów 2023” (konferencja i Dzień Seniora)

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” –  SEROCK DLA SENIORÓW – PRZECIW BIERNOŚCI I WYKLUCZENIU

Uchwała Nr 13/XXIII/2023 z dnia 01-02-2023 w sprawie udziału członków Rady w pracach nad Serockim Program Strategicznym na rzecz seniorów 2023-2027 roku

Uchwała Nr 12/XXI/2022 z dnia 29-09-2022 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania i projekty Rady Seniorów

Uchwała Nr 11/XII/2021 z dnia 20-04-2022 w sprawie o skierowanie do dalszych prac projektu „Biała Sobota”

Pismo do Burmistrza do uchwały Nr 11/XII/2021 w sprawie projektu „Biała Sobota

Uchwała Nr 10/XII/2021-B z dnia 23-06-2021 w sprawie o skierowanie do dalszych prac projektu Koszulek Rady Seniorów

Uchwała Nr 10/XII/2021-A z dnia 23-06-2021 w sprawie o skierowanie do dalszych prac projektu regulaminu „Serocka Złota Rączka”

Zarządzenie Nr 130/B/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie odwołania ze składu osobowego Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock

Uchwała Nr 9/X/2020 z dnia 24-06-2020 w sprawie o skierowanie do dalszych prac projektu Poradnika Seniora

Uchwała Nr 8/VI/2020 z dnia 08-01-2020 w sprawie powołania reprezentantów Rady Seniorów do zespołu ds. realizacji Programu Strategicznego na rzecz Seniorów

Pismo do Burmistrza do uchwały Nr 8/VI/2020 w sprawie powołania reprezentantów Rady Seniorów do zespołu ds. realizacji Programu Strategicznego na rzecz Seniorów

Uchwała Nr 7/V/2019 z dn 05-11-2019 w sprawie powołanie zespołu redakcyjnego do opracowania „Poradnika Seniora”

Uchwała Nr 6/V/2019 z dn 05-11-2019 w sprawie zespołu redagującego informacje do Informatora Gminy Serock

Załącznik do uchwały Nr 5/IV/2019 – Propozycja środków finansowych na projekty Rady Seniorów na rok 2020

Uchwała Nr 5/IV/2019 z dn 17-09-2019 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania i projekty Rady Seniorów w roku 2020 w budżecie Gminy Serock

Załącznik do uchwały Nr 4/III/2019 – Sprawozdanie z realizacji „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku”  za okres od 30.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Uchwała Nr 4/III/2019 z dn 25-06-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku”

Uchwała Nr 3/I/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wyboru Sekretarza Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock

Uchwała Nr 2/I/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock

Uchwała Nr 1/I/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock