Uchwały 2015-2018

Wniosek do uchwała  nr 41/XXXII/2017 Rady Seniorów z dn. 6.12.2017 r. dotyczy przekazania wniosku o podpisanie porozumienia o partnerstwie ze Stowarzyszeniem Manko oraz wydania serockiej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora

Uchwała  nr 41/XXXII/2017 Rady Seniorów z dn. 6.12.2017 r. dotyczy podpisania porozumienia o partnerstwie ze Stowarzyszeniem Manko

Wniosek do uchwała  nr 40/XXXI/2017 Rady Seniorów z dn. 20.09.2017 r. dotyczący zabezpieczenia środków finansowych na działalność statutową roku 2018

Uchwała  nr 40/XXXI/2017 Rady Seniorów z dn. 20.09.2017 r. dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na działalność statutową roku 2018 i przekazanie wniosku do uchwały Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock

Uchwała  nr 39/XXXI/2017 Rady Seniorów z dn. 20.09.2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Małgorzaty Kuźniewicz-Czerko

Uchwała  nr 38/XXVIII/2017 Rady Seniorów z dn. 12.04.2017 r. w sprawie przygotowania „kapsuły czasu”

Uchwała  nr 37/XXVIII/2017 Rady Seniorów z dn. 12.04.2017 r. w sprawie udziału w szkoleniu dziennikarskim

Uchwała  nr 36/XXVIII/2017 Rady Seniorów z dn. 12.04.2017 r. w sprawie udziału w korowodzie wojciechowym

Uchwała  nr 35/XXVII/2017 Rady Seniorów z dn. 1.03.2017 r. w sprawie przyjęcia projektu „Koperta życia” i przekazanie wniosku Burmistrzowi do konsultacji i wdrożenia na terenie Miasta i Gminy Serock

Uchwała  nr 34/XXVII/2017 Rady Seniorów z dn. 1.03.2017 r. w sprawie anulowania pkt. 2 uchwały Nr 28/XXII/2016 i ponownego wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Seniorów

Uchwała  nr 33/XXV/2017 Rady Seniorów z dn. 1.02.2017 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock

Uchwała  nr 32/XXIV/2016 Rady Seniorów z dn. 29.12.2016 r. sprawie przyjęcia projektu dokumentu Serocki Program Strategiczny na rzecz Seniorów do 2020 roku opracowanego przez Radę Seniorów, przekazano program SPSS2020 Burmistrzowi MiG Serock

Uchwała  nr 31/XXIV/2016 Rady Seniorów z dn. 29.12.2016 r.  w odwołania ze składu Rady Seniorów pani Teresy Wierzbickiej

Uchwała  nr 30/XXIII/2016 Rady Seniorów z dn. 12.12.2016 r.  w sprawie zaopiniowania projektu: Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock

Uchwała  nr 29/XXII/2016 Rady Seniorów z dn. 30.11.2016 r.  w sprawie przyjęcia projektu”Serocki Program Strategiczny na rzecz Seniorów do 2020 roku” i przesłanie do konsultacji organizacjom pozarządowym.

Uchwała  nr 28/XXII/2016 Rady Seniorów z dn. 30.11.2016 r. w sprawie zmiany na stanowisku Zastępcy Przewodniczące Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock.

Uchwała  nr 27/XXII/2016 Rady Seniorów z dn. 09.11.2016 r. w sprawie delegowania na IV Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych 24.11.2016r. w Drobinie.

Uchwała  nr 26/XX/2016 Rady Seniorów z dn. 06.10.2016 r. w sprawie członków RS na III Lotną Szkołę Rad Seniorów 7.11.2016 r. w Pruszkowie.

Uchwała  nr 25/XIX/2016 Rady Seniorów z dn. 28.09.2016 r. w sprawie członków RS na I Lotną Szkołę Rad Seniorów 5.10.2016 r. w Górze Kalwarii.

Uchwała  nr 24/XIX/2016 Rady Seniorów z dn. 28.09.2016 r. w sprawie organizacji uroczystości z okazji Dnia Seniora

Uchwała  nr 23/XVII/2016 Rady Seniorów z dn. 08.09.2016 r. Dotyczy odwołanie ze składy Rady Seniorów panią Halinę Kaczyńską i powołania do składu Rady Seniorów panią Marię Wal. Zarządzenie nr 150/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 15.09.2016

Uchwała  nr 22/XVII/2016 Rady Seniorów z dn. 08.09.2016 r. Dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock w roku 2017

Uchwała  nr 21/XVI/2016 Rady Seniorów z dn. 04.08.2016 r. w sprawie wyboru członków RS na szkolenie z administracji strony internetowej Rady Seniorów 20.09.2016 r.w Pruszkowie.

Uchwała  nr 20/XVI/2016 Rady Seniorów z dn. 04.08.2016 r. w sprawie wyboru delegata do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Uchwała  nr 19/XVI/2016 Rady Seniorów z dn. 04.08.2016 r. w sprawie wyboru delegatów RS do Letniej Szkoły Rad Seniorów w Jachrance w dniach 24 – 26.08.2016 r.

Uchwała  nr 18/XV/2016 Rady Seniorów z dn. 19.07.2016 r. w sprawie kontaktów i współpracy z Fundacją Zaczyn

Uchwała  nr 17/XIII/2016 Rady Seniorów z dn. 05.05.2016 r. w sprawie delegowania na spotkania w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej dotyczącym Utworzenia Porozumienia Mazowieckich Rad Seniorów.

Uchwała  nr 16/XI/2016 Rady Seniorów z dn. 03.03.2016 r. w sprawie skierowania listu otwartego do seniorów i zamieszczenia go w Informatorze załącznik do uchwały list-otwarty.

Uchwała  nr 15/X/2016 Rady Seniorów z dn. 04.02.2016 r. w sprawie nawiązania współpracy z Fundacją Nova.

Uchwała  nr 14/IX/2016 Rady Seniorów z dn. 07.01.2016 r. w sprawie delegowania członków Rady Seniorów na spotkanie inicjujące powołanie gminnego forum organizacji pozarządowych.

Zarządzenie nr 62/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock