Urząd Marszałkowski, MCPS

Załącznik do uchwały nr 1630/440/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 3.10.2023 r. Regulamin udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”

Uchwała 1630/440/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 3.10.2023 r.