Konferencja pt. „Senior brzmi dumnie”

5 października 2023 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyła się konferencja, zatytułowana „Senior – brzmi dumnie”. Spotkanie zostało zorganizowane przez seniorów dla seniorów, którzy stanowią ważną grupę społeczną w Mieście i Gminie Serock. Konferencja była również okazją do spotkania się osób, które z różnych powodów interesują się tematyką osób starszych i działają na rzecz spełniania ich potrzeb i oczekiwań.

Podczas konferencji omówiono kwestie polityki senioralnej zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym, przedstawiono działania seniorów w Mieście i Gminie Serock oraz zaprezentowano proces tworzenia strategii „Serocczanie 60+” i jej procedowania.
Pan dr Marek Bochowicz – wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów – omówił temat „Polityki senioralnej w zadaniach własnych gminy w świetle ustawy o samorządzie gminnym”, Pan dr Roman Biskupski – wiceprzewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów – opowiedział o organizacjach senioralnych na Mazowszu i w powiecie legionowskim, Pani Elżbieta Dygasiewicz – zastępca przewodniczącego Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock przybliżyła temat „Seniorzy w Mieście i Gminie Serock” a Pan Piotr Kowalczyk – przewodniczący Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock podzielił się refleksjami na temat „10. lat Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock”.

W drugiej części Pan doktor Rafał Florczyk, główny koordynator tworzenia strategii „Serocczanie 60+”, opowiedział o procesie tworzenia dokumentu, a Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Pan Artur Borkowski, przedstawił informacje na temat procedowania strategii i kierunków, jakie determinują politykę senioralną w gminie Serock. Na koniec Pani Joanna Stanowska – aktorka, trenerka, teatroterapeutka – rozruszała publiczność, zwracając uwagę na to, jak ważny jest ruch w życiu seniora.

Warto dodać, że w programie konferencji znalazły się również występy artystyczne: występ zespołu serockich seniorów pod kierunkiem Pani Bogusławy Segiet oraz przedstawienie teatru serockich seniorów przygotowane przez Pana Macieja Dmochowskiego.
Kilka okoliczności wpłynęło na pomysł zorganizowania tego spotkania: 10-lecie funkcjonowania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock, realizacja projektu realizowanego przez Seniorów, który uzyskał wsparcie finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego a przede wszystkim zakończenie prac nad strategią Serocczanie 60+ na lata 2023-2027, która 27 września 2023 r. została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Serocku. 

Zadanie pt. „Serock dla Seniorów – przeciw bierności i wykluczeniu” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.