Otwarcie Klubu Senior + w Szadkach

5 lutego 2020 r. w gminie Serock miały miejsca ważne dla społeczności lokalnej wydarzenia: oddanie do użytkowania ulicy Książęcej w Jadwisinie, przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz otwarcie Klubu Senior + w Szadkach.

Pierwszym punktem uroczystości było oddanie do użytkowania ulicy Książęcej w Jadwisinie. 

Kolejnym punktem było uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku. 

Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie Klubu Senior+ w Szadkach.

Na jego potrzeby przeprowadzono gruntowny remont istniejącego budynku, począwszy od wykonania izolacji ścian fundamentowych, a skończywszy na wykonaniu nowego ocieplenia i pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych. Wykonano też niezbędne instalacje, umożliwiające korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym. Zmieniony został układ pomieszczeń wewnątrz budynku – stworzona została sala do ćwiczeń ruchowych. W ramach zadania obiekt wyposażony został w sprzęt rtv-agd, meble oraz sprzęt sportowo-rehabilitacyjny.

Z działalności Klubu skorzystają osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60. roku życia, zamieszkujące teren Miasta i Gminy Serock. Dla seniorów przygotowana została oferta prozdrowotna, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna oraz opiekuńcza. W działalność placówki włączone zostaną grupy seniorów, działające na terenie gminy Serock. Koszty związane z realizacją inwestycji wyniosły ponad 626,5 tys. zł, z czego kwota dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa przez Wojewodę Mazowieckiego to 150 tys. zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock w swoich przemówieniu podkreślił jak ważne jest zwrócenie uwagi na potrzeby różnych grupy społecznych oraz poszukiwanie rozwiązań umożliwiających realizację tych potrzeb.