warsztaty3
warsztaty2
warsztaty1

Psychoedukacja i trening funkcji poznawczych

W dniu 23 listopada br. odbyły się warsztaty integracyjnych dla seniorów z elementami psychoedukacji i treningiem funkcji poznawczych zorganizowane przez fundację Psyche i Poradnię Zdrowia Psychicznego EDUCATIO z Chotomowa. 

Uczestnicy warsztatów nabyli  wiedzę o postępujących wraz z wiekiem zmianach w mózgu, zostały one w sposób przystępny wyjaśnione w krótkim filmiku. Seniorzy wykonali także szereg różnych ćwiczeń aktywizujących pamięć i funkcje poznawcze mózgu. Wszyscy otrzymali broszury, materiały edukacyjne i zestawy ćwiczeń do wykorzystania w domu. 

Poruszane tematy dostarczyły uczestnikom warsztatów nie tylko wiedzy o zachodzących wraz z wiekiem zmianach w mózgu oraz o chorobach otępiennych,  ale przede wszystkim uświadomiły seniorom, że poprzez zdrowy i aktywny styl życia zmogą mieć wpływ na opóźnienie starzenia się mózgu.  W profilaktyce tych zmian ważna jest nie tylko aktywność fizyczna ale też intelektualna i społeczna. Uczestniczenie w różnych zajęciach edukacyjnych i wydarzeniach kulturalnych, w spotkaniach pozwala dłużej zachować sprawność umysłową.