Delegaci na III Sesję OPS przyjęli Deklarację Programową na lata 2017-2019

Konsolidacja środowiska, aktywność obywatelska, zdrowie i usługi społeczne – to obszary na których koncentrowały się obrady III sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

1 października 2017 r. w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych Parlament przyjął Deklarację Programową, w której  zapisano m.in. apel o realizowanie skoordynowanych działań polityki społecznej, gospodarczej i senioralnej, sprzyjających aktywnej, zdrowej i godnej starości, w tym o tworzenie przyjaznej przestrzeni do działalności międzypokoleniowej. Przypomniano w niej także o pilnej konieczności opracowania i wdrożenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego, uwzględniającego potrzeby opieki zdrowotnej i społecznej nad chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin, opiekunów i wolontariuszy.

Podczas obrad poruszali także temat akcji społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich „Za starość naszą i waszą”, zwracając uwagę na znaczenie inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącej przygotowania Konwencji o prawach osób starszych, aktu prawnego, który daje szanse na wzmocnienie praw osób starszych i skuteczniejsze przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji ze względu na wiek. Polskim wkładem w te prace może być Karta Praw Osób Starszych, w której opracowanie włączy się Parlament Seniorów.

Deklaracja programowa III sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów przyjęta jednogłośnie przez delegatów w dniu 1 października 2017 r.(czytaj tu – wersja pdf)